2017

Het ZwolleFonds is 1 januari 2017 van start gegaan. De uitslag van de stemming voor het ZwolleFonds begin november 2016 toont aan dat er draagvlak is onder de ondernemers voor dit fonds. Ook de gemeente juicht de komst van het ZwolleFonds toe. De werkgroep ZwolleFonds is daarna hard aan het werk gegaan om het ZwolleFonds zo snel mogelijk operationeel te maken. Vele voorbereidingen zijn al getroffen. Deze site wordt regelmatig verder geactualiseerd om iedereen op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken.

Op dit moment is de belangenbehartiging en organisatie van de binnenstad van Zwolle nog versnipperd georganiseerd. KHN, HESZ, Citycentrum en Zwolle Marketing zijn betrokken bij de binnenstad en werken weliswaar samen op gebied van marketing, communicatie, uitstraling of evenementen, maar een gezamenlijke focus ontbreekt. Budgetten (uit bijdragen van ondernemers) zijn gering en niet gebundeld en er zijn veel zogenaamde freeriders die geen financiële bedrage leveren. Het ZwolleFonds brengt daar vanaf 2017 verandering in! KHN, HESZ, Citycentrum, Onderwijs-, Cultuur- en andere publieksgerichte ondernemers en Zwolle Marketing willen samenwerken aan hetzelfde doel en budgetten bundelen. Daarmee krijgen we meer slagkracht en kunnen we werken aan een toekomstbestendige en bruisende binnenstad van Zwolle.

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen