Mijn bijdrage

Jaarlijks valt bij alle ondernemers uit de binnenstad de factuur van de gemeente op de mat. Vanaf 2017 treft u in die beschikking ook uw BIZ bijdrage aan. De BIZ-bijdrage is de bestemmingsbelasting die wordt geheven om met de opbrengst projecten en activiteiten te realiseren voor de binnenstad. De opbrengst wordt daartoe als subsidie uitgekeerd aan het ZwolleFonds. Afhankelijk van de WOZ waarde van het onroerend goed wordt de bijdrage bepaald.

WOZ-WAARDEPER JAAR
< 200.000€240
200.000 – 399.999€360
400.000 – 599.999€480
600.000 – 799.999€580
800.000 – 999.999€680
> 1.000.000€895

Vragen?
Voor vragen over deze beschikking neemt u telefonisch contact op met het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn) via het nummer 088 – 064 55 55.

Sjoerd-Jan Feenstra | McDonald´s

Alleen sámen maken we de stad Zwolle groot, behouden we onze uitstraling en kunnen we onze aantrekkingskracht versterken! Samen in één fonds met middelen die van en voor iedereen zijn, samen voor één merk, één passie en één doel: Zwolle bij de Top 5 van Nederlandse binnensteden!

Maarten van Beek | Van Beek Lederwaren

Als binnenstad ondernemer ben ik heel blij met het ZwolleFonds. Je merkt dat er veel meer mogelijk is geworden, er is meer financiële draagkracht. De eerste projecten zijn hierdoor groter en mooier opgezet.

Gooitske Zijlstra | GOOITZ

“The community is the expert” is een quote van Projects for Public Spaces en gaat over de kracht van samenwerken in een community waar je samen expert bent. Als je Het Zwollefonds bekijkt als een zo'n community ben je krachtig!

Michiel Weijermars | Villa Suikerberg

Slagkracht heb je alleen als je er gezamelijk voor gaat. Daarom is het ZwolleFonds een goede zaak. Geen vrijblijvendheid! Wij gaan er met z'n allen voor!

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen