Mijn bijdrage

Jaarlijks valt bij alle ondernemers uit de binnenstad de factuur van de gemeente op de mat. Vanaf 2017 treft u in die beschikking ook uw BIZ bijdrage aan. De BIZ-bijdrage is de bestemmingsbelasting die wordt geheven om met de opbrengst projecten en activiteiten te realiseren voor de binnenstad. De opbrengst wordt daartoe als subsidie uitgekeerd aan het ZwolleFonds. Afhankelijk van de WOZ waarde van het onroerend goed wordt de bijdrage bepaald.

WOZ-WAARDEPER JAAR
< 200.000€240
200.000 – 399.999€360
400.000 – 599.999€480
600.000 – 799.999€580
800.000 – 999.999€680
> 1.000.000€895

Vragen?
Voor vragen over deze beschikking neemt u telefonisch contact op met het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn) via het nummer 088 – 064 55 55.

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen