Organisatie

Stichting ZwolleFonds is 1 januari 2017 van start gegaan. De uitslag van de stemming voor ZwolleFonds begin november 2016 toonde aan dat er draagvlak is onder de ondernemers voor dit fonds. Ook de gemeente juicht de komst van ZwolleFonds toe. In juni 2022 stemde een ruime meerderheid van de Zwolse binnenstad ondernemers in met een tweede termijn (2022-2026) voor het ZwolleFonds. Daarmee is het gewenste draagvlak ruimschoots gehaald. ZwolleFonds voert de BIZ uit en organiseert Binnenstadmanagement.

Het bestuur heeft zes leden met een onafhankelijk bestuurder en bestaat uit een vertegenwoordiging van stakeholders uit de binnenstad: voorzitter KHN (horeca), voorzitter CityCentrum (retail) en Cultuur.

In het organogram hieronder staat de Samenwerkingsstructuur van het ZwolleFonds met beleidsgroepen CityCentrum Zwolle en KHN, die retail en horeca vertegenwoordigen binnen de Zwolse Binnenstad. Het contact met de gemeente Zwolle, bestaat uit diverse overleggen en contactmomenten. Verderop op de site leest u meer over de Werkgroepen, waarin ondernemers uit de Binnenstad zich inzetten voor een aantrekkelijke stad, waar het veilig is en waar je je gastvrij ontvangen voelt. Om de binnenstad te helpen in de herstelfase van de Coronacrisis, hebben wij een Projectgroep Perspectief opgericht, waar onder andere het onderwerp Leegstand wordt aangepakt.

Wij zoeken op allerlei onderwerpen samenwerking met onderwijs, kunst & cultuur, bewonersvereniging, vastgoedeigenaren en bezoekers etc.

Voorop staat dat we gezamenlijk op willen trekken. Samen voor een sterke Binnenstad.

Meerjarenplan ZwolleFonds

Klik hier om het meerjarenplan van ZwolleFonds te lezen.

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen