Dit is het ZwolleFonds

ZwolleFonds is een samenwerkingsverband tussen ondernemers vanuit detailhandel, horeca en publieksgerichte ondernemingen in de binnenstad van Zwolle. Met als doel: een vitale, schone, gastvrije en aantrekkelijke binnenstad.
Een prachtige historische binnenstad waar je heerlijk kan shoppen, genieten van de mooie oude gebouwen en neerstrijken op een van de vele terrassen. Wij werken gezamenlijk met de gemeente plannen uit, hoe we als stad straks weer open kunnen en elkaar weer mogen ontmoeten.

Organisatie

Stichting ZwolleFonds is 1 januari 2017 van start gegaan. De uitslag van de stemming voor ZwolleFonds begin november 2016 toont aan dat er draagvlak is onder de ondernemers voor dit fonds. Ook de gemeente juicht de komst van ZwolleFonds toe. ZwolleFonds voert de BIZ uit en organiseert Binnenstadmanagement.

Het bestuur heeft zes leden met een onafhankelijk bestuurder en bestaat uit een vertegenwoordiging van stakeholders uit de binnenstad: voorzitter KHN (horeca), voorzitter CityCentrum (retail) en Cultuur.

In het organogram hieronder staat de Samenwerkingsstructuur van het ZwolleFonds met beleidsgroepen CityCentrum Zwolle en KHN, die retail en horeca vertegenwoordigen binnen de Zwolse Binnenstad. Het contact met de gemeente Zwolle, bestaat uit diverse overleggen en contactmomenten. Verderop op de site leest u meer over de Werkgroepen, waarin ondernemers uit de Binnenstad zich inzetten voor een aantrekkelijke stad, waar het veilig is en waar je je gastvrij ontvangen voelt. Om de binnenstad te helpen in de herstelfase van de Coronacrisis, hebben wij een Projectgroep Perspectief opgericht, waar onder andere het onderwerp Leegstand wordt aangepakt.

Wij zoeken op allerlei onderwerpen samenwerking met onderwijs, kunst & cultuur, bewonersvereniging, vastgoedeigenaren en bezoekers etc.

Voorop staat dat we gezamenlijk op willen trekken. Samen voor een sterke Binnenstad.

Meerjarenplan ZwolleFonds

Klik hier om het meerjarenplan van ZwolleFonds te lezen.

Sjoerd-Jan Feenstra | McDonald´s

Alleen sámen maken we de stad Zwolle groot, behouden we onze uitstraling en kunnen we onze aantrekkingskracht versterken! Samen in één fonds met middelen die van en voor iedereen zijn, samen voor één merk, één passie en één doel: Zwolle bij de Top 5 van Nederlandse binnensteden!

Maarten van Beek | Van Beek Lederwaren

Als binnenstad ondernemer ben ik heel blij met het ZwolleFonds. Je merkt dat er veel meer mogelijk is geworden, er is meer financiële draagkracht. De eerste projecten zijn hierdoor groter en mooier opgezet.

Gooitske Zijlstra | GOOITZ

“The community is the expert” is een quote van Projects for Public Spaces en gaat over de kracht van samenwerken in een community waar je samen expert bent. Als je Het Zwollefonds bekijkt als een zo'n community ben je krachtig!

Michiel Weijermars | Villa Suikerberg

Slagkracht heb je alleen als je er gezamelijk voor gaat. Daarom is het ZwolleFonds een goede zaak. Geen vrijblijvendheid! Wij gaan er met z'n allen voor!

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen