Aanvraagprocedure

Aanvraag indienen
U kunt bij ons verschillende soorten aanvragen doen voor een bijdrage uit het ZwolleFonds. Wellicht heeft u een goed idee voor een activiteit om uw straat wat meer in het zonnetje te zetten of organiseert u al jaren een festival in Zwolle en wilt u graag uitbreiden. Voor zowel grote als kleine initiatieven kan een beroep worden gedaan op het ZwolleFonds. Aanvragen worden ingediend middels het aanvraagformulier en inclusief de gevraagde bijlagen. Lees zorgvuldig de criteria en algemene voorwaarden door voordat u een aanvraag indient.

Beoordeling aanvraag
De aanvraag komt binnen op ons secretariaat, hier wordt hij gescand op volledigheid. Vervolgens wordt de aanvraag besproken tijdens de maandelijkse vergadering van de werkgroep activiteiten en promotie. Het kan zijn dat er gevraagd wordt om meer toelichting of dat u uitgenodigd wordt om met een aantal werkgroepleden de aanvraag te bespreken. De werkgroep brengt vervolgens een advies uit over de aanvraag. Dit advies wordt voorgelegd aan het bestuur en in de meeste gevallen wordt het advies overgenomen. Het bestuur kan een ander besluit nemen, mits goed beargumenteerd. U ontvangt een schriftelijke, goed onderbouwde toezegging of afwijzing van de aanvraag.

Uitbetaling
Indien de aanvraag is toegekend ontvangen wij binnen 30 dagen na afloop van het evenement een financiële verantwoording. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een evaluatie van het evenement. Indien de verantwoording is goedgekeurd kunt u ons een factuur sturen waarop wij over zullen gaan tot betaling.

Sjoerd-Jan Feenstra | McDonald´s

Alleen sámen maken we de stad Zwolle groot, behouden we onze uitstraling en kunnen we onze aantrekkingskracht versterken! Samen in één fonds met middelen die van en voor iedereen zijn, samen voor één merk, één passie en één doel: Zwolle bij de Top 5 van Nederlandse binnensteden!

Maarten van Beek | Van Beek Lederwaren

Als binnenstad ondernemer ben ik heel blij met het ZwolleFonds. Je merkt dat er veel meer mogelijk is geworden, er is meer financiële draagkracht. De eerste projecten zijn hierdoor groter en mooier opgezet.

Gooitske Zijlstra | GOOITZ

“The community is the expert” is een quote van Projects for Public Spaces en gaat over de kracht van samenwerken in een community waar je samen expert bent. Als je Het Zwollefonds bekijkt als een zo'n community ben je krachtig!

Michiel Weijermars | Villa Suikerberg

Slagkracht heb je alleen als je er gezamelijk voor gaat. Daarom is het ZwolleFonds een goede zaak. Geen vrijblijvendheid! Wij gaan er met z'n allen voor!

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen