Het ZwolleFonds kent drie werkgroepen die zich op verschillende vlakken inzetten voor de stad. De werkgroepen hebben een actieve rol in het bepalen wat er met de gelden gebeurt. De leden van de werkgroepen zijn allen ondernemers uit de Zwolse binnenstad. Kijk bij projecten voor meer informatie over wat er door de werkgroepen is gerealiseerd.

Activiteiten

De werkgroep activiteiten heeft als voornaamste doel het bestuur adviseren over de binnengekomen aanvragen voor activiteiten en evenementen. Ondernemers en organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een stimuleringsbijdrage vanuit het fonds. Hiervoor kan het aanvraagformulier ingevuld worden.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:
• Pim Dorst (Hans Keuzekamp) – voorzitter
• Anja Louwerse
• Eugenie Reichenbach (Muziekhandel Reichenbach)
• Piet Reuvekamp (De Inktpot)
• Willem Uitentuis (No Zebra)
• Peter van der Molen (Bonbonnerie Borrel)