Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) – ZwolleFonds

Het ZwolleFonds kent een aantal werkgroepen die zich op verschillende vlakken inzetten voor de stad. De werkgroepen hebben een actieve rol in het bepalen wat er met de gelden gebeurt. De leden van de werkgroepen zijn allen ondernemers uit de Zwolse binnenstad. Kijk bij projecten voor meer informatie over wat er door de werkgroepen is gerealiseerd.
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen heeft als doel het verbeteren van de veiligheid en het zorgen voor een schone binnenstad. Samen met de politie, de brandweer, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en de gemeente Zwolle worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gezamenlijk naar oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De betrokken partijen maken samen afspraken om overlast en criminaliteit en het onderhoud aan te pakken. Dit is vastgelegd in het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Het Keurmerk is tweeledig, het bestaat uit een KVO- U en een KVO-W waarin de U staat voor Uitgaan en de W voor Winkelen. Beide volgen een Keurmerk programma en onlangs heeft KVO-W haar vierde ster behaald. Van de jury was er een compliment dat er juist in Corona tijd extra werd overlegd.Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Politie, brandweer, het CCV, horecaondernemers en de gemeente Zwolle brengen de veiligheidsproblemen in het uitgaanscentrum van Zwolle in kaart, zoeken naar oplossingen en nemen maatregelen. Tevens organiseert de werkgroep een schouw, veiligheidsacties en heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Zwolle Binnenstad is pilot in de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) en Collectieve Winkel Ontzegging (CWO). Daarnaast kan de aangifte digitaal gedaan worden, via de website van de politie.

 

Hieronder staat alle informatie rondom deze onderwerpen. Aan horeca ondernemers het verzoek ‘Contactgegevens CHO’ in te vullen. Aan Winkeliers het verzoek ‘Verklaring deelnemer collectief winkelverbod’ in te vullen.
Verzoek aan alle ondernemers, maak een account aan op  https://www.politie.nl/mijnpolitie   Zo profiteert iedereen van een veilig bezoek aan onze prachtige Binnenstad.

Collectieve Horeca Ontzegging

CHO en SODA voor horeca ondernemers in Zwolle

Contactgegevens CHO

Collectieve Winkel Ontzegging

Brief introductie CWO Zwolle Binnenstad

Flyer collectief winkelverbod

Verklaring deelnemer collectief winkelverbod

Digitaal aangifte doen?
Registreer hier

Infosheet winkelier

Instructiekaart winkeliers

Digitaal aangifte: www.politie.nl/mijnpolitie

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen

  Melding maken

  Openbare ruimte: gemeente Zwolle – 14038
  Graffiti: Graffiti NO! – 06-42624901
  Bloembakken: ZwolleFonds – 038-4212900
  Straatwerving: Henk Dokter – 085-0030031
  CityCentrum Zwolle – 038-4212900