Financiën  

Stichting ZwolleFonds en de Stichting Zwolse Evenementen Organisatie vinden het belangrijk om richting de achterban en stakeholders transparant te zijn over de financiën van de organisatie. Hieronder zijn de belangrijkste documenten opgenomen. Vragen zijn uiteraard welkom. Dit kan via binnenstadmanager@zwollefonds.nl   

 

Jaarverslag, jaarrekening 2023 en begroting 2024 van Stichting ZwolleFonds  

Hieronder zijn de jaarstukken opgenomen van Stichting ZwolleFonds. In het bestuursverslag worden de belangrijkste inhoudelijke resultaten beschreven en is ook de goedgekeurde begroting 2024 opgenomen. In de jaarrekening zijn de financiën opgenomen.  

Link/ document Bestuursverslag en jaarrekening 2023 ZwolleFonds

De cijfers van het ZwolleFonds zijn samengevat in onderstaande tabel:  

vergroot de afbeelding met rechtermuisknop afbeelding vergroten

 

Financiën 2023 en begroting 2024 Stichting Zwolse Evenementen Organisatie (HESZ)   

Hieronder zijn de financiën opgenomen van Stichting Zwolse Evenementen Organisatie. De HESZ heeft per 1 december een nieuwe naam gekregen. Namelijk de Stichting Zwolse Evenementen Organisatie. In het jaarverslag van het ZwolleFonds is hier meer over te lezen.  

De begroting is door het bestuur goedgekeurd met een tekort. Zoals in het toekomstplan (link) is te lezen willen we investeren in de professionalisering en vernieuwing van de evenementen. We verwachten dan ook dat de bezoekersaantallen de komende jaren zullen stijgen. Het tekort kan gedekt worden uit de buffers van de organisatie.  

Diverse posten zijn gestegen omdat ook vanaf 2024 het WintersZwolle programma uitgevoerd gaat worden vanuit ZEO.  We verwachten dat we meer bijdragen ook uit andere bronnen kunnen halen/ Denk aan subsidies, fondsen en overige bijdragen.   

De buffer van de stichting bedraagt ongeveer EUR 200.000. Gezien toenemende risico’s bij de grotere evenementen is een dergelijke buffer noodzakelijk.   

 

Inschattingen resultaten naar evenementen  

Om meer gevoel te krijgen bij de resultaten van de verschillende evenementen is het onderstaande overzicht gemaakt. De organisatiekosten zijn globaal verdeeld over de verschillende evenementen. Organisatiekosten zijn bijvoorbeeld marketingkosten, administratiekosten, personeelskosten, verzekeringskosten, vergaderkosten etc.  

Zoals eerder genoemd is het een bewuste keus om in 2024 te investeren in de evenementen. Op de langere termijn wordt een sluitende begroting nagestreefd.  

ZEO wil graag een uitgebalanceerd programma hebben. Doordat er door het hele jaar activiteiten zijn kunnen we de marketing ook beter uitvoeren. Het doorstrepen van een evenement met een tekort kan dus ook schade veroorzaken bij andere activiteiten.  

  • Strategisch plan 2023-2026

Link naar: Toekomstplan ZwolleFonds

  • Position paper 

Link naar: Position paper

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen