Wat doen wij

Een mooi en krachtig stadshart  

ZwolleFonds werkt samen met de bij haar aangesloten ondernemers in retail, horeca en cultuur aan een aantrekkelijke en veilige binnenstad met een sterke evenementenkalender en ruimte voor ondernemen. ZwolleFonds is actief, heeft visie en netwerk en is niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. Een mooi en krachtig stadshart wordt alleen bereikt in een brede samenwerking met alle ondernemers, stakeholders en andere actoren. Dat is waar ZwolleFonds voor staat! 

 

Ruimte voor ondernemers om bij te dragen aan een krachtige binnenstad  

Ruimte voor ondernemen is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en de verdere bouw aan een krachtige binnenstad. De binnenstad zal zich moeten ontwikkelen in nauwe samenwerking met naastgelegen wijken. Dit vraagt lef, inzicht, daadkracht én draagvlak. ZwolleFonds vertegenwoordigt de ondernemers in gesprekken met gemeente, provincie en andere stakeholders en bouwt aan een netwerk dat samen de schouders zet onder de taak, Zwolle een stevige, bruisende binnenstad te geven. ZwolleFonds denkt graag mee over wat past bij Zwolle en haar groeiende ambities.  

 

Een sterke evenementenkalender voor een bruisend stadshart  

In een aantrekkelijke binnenstad gebeurt wat. Om bezoekers te prikkelen naar de binnenstad te komen, bouwt ZwolleFonds aan een uitdagend en breed aanbod van evenementen. Dit doet zij via haar dochterstichting ZEO (Stichting Zwolse Evenementen Organisatie). Er heerst momenteel een uitdagend klimaat voor evenementen. Dat weerhoudt ZwolleFonds er niet van om te streven naar een meerdaags event met landelijke uitstraling en aan vernieuwing en stimulering van het bestaande evenementenaanbod. Hiertoe onderhoudt ZwolleFonds nauwe contacten met zowel de vele organisatieprofessionals die de stad rijk is, als met de beleidsmakers. Ook de inwoners worden betrokken.   

 

Groene, goed verlichte en veilige stad voor een aantrekkelijke uitstraling  

ZwolleFonds zorgt er jaarrond voor dat de stad mooi uitgelicht is, veilig is en er fleurig uitziet. De verlichting tijdens de wintermaanden, uitbundige bloemen in de zomer en de sfeervolle beplanting langs straten en stegen zijn daar voorbeelden van. In nauwe samenwerking met politie en gemeente werkt ZwolleFonds ook aan een veilige en schone binnenstad. Ze gaat verbanden en convenanten aan die helpend zijn. Zodat ondernemers en bezoekers zich er fijn en veilig voelen.  

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen