Ondernemers

ZwolleFonds wil dat ondernemers ruimte houden en krijgen om te kunnen ondernemen. De ondernemers in onze achterban zien het belang van investeren maar hebben in het huidige economische klimaat ook zorgen over regeldruk en oplopende kosten. Eveneens zijn er dagelijkse, lopende zorgen over graffiti, wegopbrekingen en veiligheid. ZwolleFonds behartigt de belangen van ondernemers en werkt bij overheden en andere stakeholders aan begrip en waardering. Ondernemers mogen en kunnen ook zelf meepraten, meedenken en meedoen in speciale werkgroepen.

 

Lidmaatschap

ZwolleFonds is een BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Dit is een wettelijke regeling. Alle ondernemers uit de horeca, retail of publieksgerichte dienstverlening die gevestigd zijn binnen de stadsgrachten van Zwolle, vallen binnen deze zone. Iedere ondernemer in het gebied betaalt mee aan de profilering van de Zwolse binnenstad. Deze procedure is onder alle ondernemers bekend gemaakt. Elke vijf jaar wordt opnieuw een stemming gehouden over het eventuele vervolg. Lees meer.

 

Vragen

Vragen over betaling? Bel Gemeente Zwolle, afdeling financiën. TELNO  
Vragen over de beschikking? Bel Gemeenschappelijk Belastingkantoor (GBLT) 088 – 064 55 55. 
Inhoudelijke vragen? Bel ZwolleFonds via contact.

 

Melding maken

Bent u ondernemer in de binnenstad en wilt u een melding maken? Lees hier waar u moet zijn. 

 

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen