Nieuws

Samengaan Citycentrum, HESZ en ZwolleFonds

ZwolleFonds, CityCentrum en HESZ slaan de handen ineen! Samen sterker verder.
De besturen van stichting ZwolleFonds, Horeca Evenementen Stichting Zwolle en de vereniging CityCentrum hebben besloten hun krachten te bundelen. Op de jaarvergadering van 12 juni 2023 wordt de achterban gevraagd om in te stemmen met de samenwerking. De besturen verwachten dat de samenvoeging kansen biedt op het gebied van belangenbehartiging van ondernemers, het professionaliseren van evenementen en het verbeteren van de uitstraling van de binnenstad. De besturen zijn erg blij met deze voorgenomen stap en vernemen graag of de betrokken ondernemers ook de meerwaarde zien. Het persbericht vind je hier.

Jaarvergadering

Op 12 juni organiseert het ZwolleFonds de jaarvergadering. Deze jaarvergadering vindt plaats in de vernieuwde Statenzaal (Diezerstraat 80). Inloop vanaf 17.30. Voor een broodje wordt gezorgd. Deze vergadering wordt in samenwerking met de HESZ en vereniging CityCentrum georganiseerd. De vergadering is voor alle retail, horeca en culturele ondernemers in de binnenstad (BIZ). Het wordt een belangrijke vergadering waar het toekomstplan en nieuwe samenwerkingen worden gepresenteerd. Met een grote opkomst kunnen we aan de slag gaan met de ambities
van het ZwolleFonds. Klik hier om je aan te melden!

Nieuwe collega

Per direct treedt Anne Riemersma toe tot het team van het ZwolleFonds. Anne is voor een aantal van jullie wellicht geen onbekende in het Zwolse. Hij was lang directeur bij Poppodium Hedon, Travers Welzijn en de vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! Ook was hij betrokken bij diverse festivals.

Hij is gestart met het ophalen van input voor een toekomstplan voor het ZwolleFonds. Bedoeling is dat we met ondernemers en culturele organisaties de komende jaren nog meer impact willen maken.

Tweede termijn ZwolleFonds

Een ruime meerderheid van de Zwolse binnenstad ondernemers stemde in met een tweede termijn (2022-2026) voor het ZwolleFonds. Daarmee is het gewenste draagvlak ruimschoots gehaald! Het bestuur van Stichting ZwolleFonds spreekt haar dank uit aan de ondernemers, en met name aan de ambassadeurs, die de afgelopen weken druk zijn geweest om iedereen persoonlijk te benaderen om zo van de stemming een succes te maken. Op naar een succesvolle tweede termijn!