Werkgroepen

 

Het ZwolleFonds kent drie werkgroepen die zich op verschillende vlakken inzetten voor de stad. De werkgroepen hebben een actieve rol in het bepalen wat er met de gelden gebeurt. De leden van de werkgroepen zijn allen ondernemers uit de Zwolse binnenstad. Kijk bij projecten voor meer informatie over wat er door de werkgroepen is gerealiseerd.

Werkgroep activiteiten en promotie
De werkgroep activiteiten en promotie heeft als voornaamste doel het bestuur adviseren over de binnengekomen aanvragen voor activiteiten en evenementen. Ondernemers en organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een stimuleringsbijdrage vanuit het fonds. Hiervoor kan het aanvraagformulier ingevuld worden. Naast de aanvraagprocedure houdt de werkgroep zich, in samenwerking met Zwolle Marketing, bezig met de promotie van de binnenstad.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:
• Pim Dorst ( Hans Keuzekamp) – voorzitter
• Henk van Voornveld (Marketing Oost) – vanuit bestuur ZwolleFonds
• Monique Wouters (Fietsgoed Scholten) – vanuit bestuur ZwolleFonds
• Wies Dul (Het Zwolse Balletjeshuis)
• Ton Leensen (voorzitter HESZ)
• Anja Louwerse (The Livingroom)
• Eugenie Reichenbach (Muziekhandel Reichenbach)
• Martin Rienstra (Bistro de Zoete Inval)
• Ciske Sipman (Kinki Kappers)
• Piet Reuvekamp (De Inktpot)
• Anita Tuinstra (Zwolle Marketing)

Werkgroep gastvrije en vitale binnenstad
De werkgroep stelt zich tot doel dat de bezoeker van de binnenstad van Zwolle zich welkom moet voelen. De werkgroep houdt zich bezig met het verbeteren van de uitstraling van de binnenstad, het verbeteren van de faciliteiten en het zoeken van verbinding met ondernemers om samen aan gastvrijheid te werken.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit:

• Theo Runhaar (Het Wijnhuis) – vanuit bestuur ZwolleFonds
• Ellen Waanders (Waanders in de Broeren)
• Arno de Boer (winkelcafé Engel)
• Gooitske Zijlstra (GOOITZ)
• Ellen ten Koppel (Kunst & Klieder)

Werkgroep schoon, heel en veilig
De werkgroep heeft als doel het verbeteren van de veiligheid en het zorgen voor een schone binnenstad. Samen met de politie, de brandweer, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en de gemeente Zwolle worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gezamenlijk naar oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De betrokken partijen maken samen afspraken om overlast en criminaliteit en het onderhoud aan te pakken. Dit is vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Politie, brandweer, het CCV, horecaondernemers en de gemeente Zwolle brengen de veiligheidsproblemen in het uitgaanscentrum van Zwolle in kaart, zoeken naar oplossingen en nemen maatregelingen.
De werkgroep organiseert een schouw, veiligheidsacties en heeft een adviserende rol naar het bestuur.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit:
• Mark Corporaal (Stadscafé Blij) – voorzitter
• Christa Westerhof (Boekhandel Westerhof) – vanuit bestuur ZwolleFonds
• Dennis Kaatman (Het Vliegende Paard)
• Niels Weijermars (Bloopers)
• Manuel Bos (Febo)
• Michiel Weijermars (Villa Suikerberg)
• Ton Koolman (Brasserie Hofvlietvilla)

Sjoerd-Jan Feenstra | McDonald´s

Alleen sámen maken we de stad Zwolle groot, behouden we onze uitstraling en kunnen we onze aantrekkingskracht versterken! Samen in één fonds met middelen die van en voor iedereen zijn, samen voor één merk, één passie en één doel: Zwolle bij de Top 5 van Nederlandse binnensteden!

Maarten van Beek | Van Beek Lederwaren

Als binnenstad ondernemer ben ik heel blij met het ZwolleFonds. Je merkt dat er veel meer mogelijk is geworden, er is meer financiële draagkracht. De eerste projecten zijn hierdoor groter en mooier opgezet.

Gooitske Zijlstra | GOOITZ

“The community is the expert” is een quote van Projects for Public Spaces en gaat over de kracht van samenwerken in een community waar je samen expert bent. Als je Het Zwollefonds bekijkt als een zo'n community ben je krachtig!

Michiel Weijermars | Villa Suikerberg

Slagkracht heb je alleen als je er gezamelijk voor gaat. Daarom is het ZwolleFonds een goede zaak. Geen vrijblijvendheid! Wij gaan er met z'n allen voor!

Blijf op de hoogte

* verplichte veldenContact opnemen